Project: Cloud to Cloud Backup

Cloud to Cloud Backup

Partner: Barracuda Networks

Klant: SD Fryslân

9 onderwijsstichtingen in provincie Friesland

In navolging van de toenemende aandacht voor cybersecurity is Plexsys in 2022 in samenwerking met onze klanten in de provincie Friesland onder de noemer van het kennisnetwerk Samen Deskundig Fryslân een begeleidend traject gestart. Doel van dit traject is om de aangesloten stichtingen zoveel mogelijk aan te sluiten op een langdurige, solide backup oplossing voor de Microsoft 365 tenants. Aangezien Microsoft dit zelf niet in het dienstenpakket heeft, heeft Plexsys hier een betrouwbare partner in gevonden in de gerenommerde security partij Barracuda.  

Samen met Samen Deskundig Fryslân is het eisenpakket vormgegeven. Hierbij is aandacht besteed aan de eisen ten aanzien van datazekerheid, maar is tevens het kostenaspect in ogenschouw gehouden. Gekozen is voor een oplossing waarbij de vier primaire systemen van Microsoft 365 voor zowel leerlingen als leerkrachten dagelijks worden gebackupped. Hieronder vallen:

  • Exchange Online postvakken
  • SharePoint Online sites
  • Microsoft Teams ruimtes
  • OneDrives

De backup-oplossing voorziet in een point-in-time restoremogelijkheid waarbij op ieder moment de mutaties in een document, werkruimte, postvak of bestand wordt bijgehouden en incrementeel in de backup wordt opgenomen. Zo ontstaat een situatie waarbij op ieder gewenst moment de staat van een bestand kan worden hersteld van een moment naar keuze. Tevens biedt de Barracuda backup een ingebouwde malware-scanner waardoor eventueel geïnfecteerde data per definitie niet wordt opgenomen in de backup. Alle data wordt bovendien zowel in transport als “at-rest” voorzien van versleuteling.