Cloudmigraties

Als gegevens veilig van A naar B moeten.

Denkt u erover om over te stappen naar Microsoft 365 of maakt uw organisatie juist een fusie of splitsing door? Dan is de kans groot dat er e-mails, mappen, agenda-afspraken, accounts, bestanden en meer gemigreerd moeten worden van het ene systeem naar het andere systeem. Dat noemen we een systeemmigratie.

Plexsys heeft ruime ervaring in het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van migraties. Of het nu gaat om migraties van e-mailsystemen, bestandssystemen, van Google naar Microsoft 365 of een Microsoft 365 tenantmigratie. We hebben voor vrijwel alle scenario’s de benodigde ervaring, draaiboeken en software in huis om een soepele overstap te garanderen waarbij datazekerheid centraal staat.

  • E-mailmigratie
  • Bestandsmigratie
  • Teams-migratie
  • Accountmigraties (van Google naar Microsoft 365 of binnen Microsoft 365)
  • Tenantmigraties

Fusies en splitsingen

Het Nederlands onderwijs heeft te maken met grote fluctuaties in leerlingaantallen, onderwijsaanbod en regionale ontwikkelingen die maken dat organisaties soms zullen moeten fuseren of juist een splitsing doormaken. Hierbij komt technisch een hoop kijken als het gaat om de continuïteit van systemen, overdracht van gegevens naar een ander systeem of dienstverlener en het operationeel houden van systemen die diverse primaire en secundaire processen mogelijk maken. Plexsys heeft tientallen onderwijsstichting in Nederland in de afgelopen jaren ondersteund bij de overstap naar een ander platform, andere dienstverlener of juist het verhuizen van data van A naar B in geval van samenvoeging of splitsing. Gaat uw organisatie een dergelijke ontwikkeling doormaken? Neem dan gerust contact op!

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?