Tenantmigratie Weert

Overname systeembeheer incl. tenantmigratie en bekabeld netwerk.

PROJECTBESCHRIJVING

Stichting Eduquaat en Stichting MeerderWeert hebben besloten vrijwel hun volledige systeembeheer bij Plexsys onder te brengen. Met in totaal 22 basisscholen in en om Weert in Limburg werken zij nauw met elkaar samen en een expliciete vraag daarbij was om samenwerkmogelijkheden te creeëren over de organisaties heen én inrichtingen zo uniform mogelijk te houden vanwege arbeidsmobiliteit. 

Omvangrijk project

In een kort tijdsbestek is vrijwel het gehele systeembeheer overgenomen van de huidige aanbieder én heeft een complete herinrichting plaatsgevonden van de op Microsoft 365 gebaseerde samenwerkomgeving van beide organisaties. De patchkasten zijn volledig opnieuw opgebouwd en voorzien van een moderne netwerkconfiguratie waarbij rekening gehouden is met alle apparatuur en gebruikers die daarop zijn aangesloten. 

Onze Aanpak

Na een intensieve intake op zowel netwerk- als Microsoft 365 gebied zijn ontwerpen gemaakt t.b.v. de beoogde situatie. Om de onderwijsonderbreking zo veel mogelijk te minimaliseren zijn netwerkovernames waar mogelijk buiten schooltijden uitgevoerd. M.b.t. apparaatbeheer is een volledige apparaatconfiguratie ontworpen voor de hardwarepool van beide organisaties waarbij rekening gehouden is met laptops, desktops en digiborden en alle applicaties en randapparatuur die aanwezig is. Vervolgens is een informatietraject gestart richting de eindgebruikers teneinde hen voor te bereiden op de aanstaande migratie. De migratie heeft het volgende ingehouden:

Related projects